English A A A A A

8. Eierseksjonering/reseksjonering

Gebyrregulativet ble vedtatt 7.12.2020. Satsene gjelder fra 1.1.2021.

For seksjonering av nybygg, 1-4 seksjoner, betales et gebyr på 8 800 kroner. For nybygg med 5 eller flere seksjoner betales gebyr på 8 800 kroner pluss 1 100 kroner per seksjon fra og med den 5. seksjonen. Dette inkluderer matrikkelbrev.

For seksjonering av eksisterende bygg og reseksjonering, 1-4 seksjoner, betales et gebyr på 17 600 kroner. For eksisterende bygg med 5 eller flere seksjoner betales gebyr på 17 600 kroner pluss 1 100 kroner per seksjon fra og med den 5. seksjonen. Dette inkluderer befaring og matrikkelbrev.

Ved sletting eller oppheving betales et gebyr på 4 350 kroner.

Ved avslag på seksjoneringsbegjæring betales normalt gebyr.

Dersom saken trekkes betales 50 % av fullt gebyr.

Kostnader for tinglysning og oppmåling av uteareal som tilleggsareal, kommer i tillegg. Matrikkelbrev er inkludert i gebyret for eierseksjonering/reseksjonering.