English A A A A A

Eiendomsskatt

Da er vi i gang med besiktigelsen for eiendomsskatt her i Malvik kommune.

Malvik kommune skal taksere alle eiendommene innen utgangen av juni. Totalt dreier dette seg om i overkant av 4000 bolig- og fritidseiendommer. Disse vil bli befart av besiktigerne på bildet. Befaringene vil i utgangspunktet foregå fra nå og ut april. I tillegg kommer ca. 200 næring- og verk- og bruk eiendommer som vil bli taksert av egne næringsbesiktigere.

Detaljer omkring eiendommen, slik som areal og bygningstype vil bli sendt ut sammens med melding om skatt og takst. Dette vil gjøres senest innen utgangen av juni 2014.

Besiktigere
Besiktigere