English A A A A A

Eiendomsservice

Eiendomsservice har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og renhold av  kommunale bygninger; om lag 75 000 m2

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder:
Arne Edgar Dretvik
E-post: Arne-Edgar.Dretvik@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 21 68