English A A A A A

Aktuelt

Kartløsning - Se eiendom

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra matrikkelen - Norges offisielle eiendomsregister.

Bestilling av eiendomsinformasjon gjennom Ambita infoland

Ambita Infoland® er en nasjonal formidlingskanal som gir enkel tilgang til: -Eiendomsregisteret EDR -Informasjon fra kommuner, boligbyggelag, m.v. -Detaljerte kartdata, eiendomsprofiler m.v.