English A A A A A
Tunell

E6-tunneler i Trøndelag utbedres i 2015

Firefelts E6 med doble tunnelløp planlegges mellom Trondheim og Stjørdal.

På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes for å fylle kravene til EUs tunnelsikkerhetsforskrift.
Det omfattende utbedringsarbeidet skal være helt ferdig innen 2019.
Arbeidet vil i størst mulig grad foregå på kveld, natt og enkelte helger fra  april til desember 2015.

Det er bestemt at alle tunnelene ikke vil bli stengt samtidig.
Det er ikke avklart hvilke tidspunkt de ulike stengingene vil skje. De foreslåtte stengeperiodene er i tidsrommet mai til desember 2015.
-Søndag til torsdag fra kl 20:30 – 06:00 neste dag
-Enkelte helger. Fredag kl 22:00 til mandag morgen kl 05:30

Du kan lese deres pressemelding om saken her.
28. januar ble det holdt et informasjonsmøte i regi av Statens vegvesen.Presentasjoner og artikkel om resultat av informasjonsmøtet kan du lese i nyhetsarkivet til Statens vegvesen som omhandler saken.


Statens vegvesen vil være aktive på informasjon i periodene dette arbeidet vil pågå. Du vil finne informasjon bl.a. på Vegtrafikksentralen.

Malvik kommune vil også gi aktuell informasjon gjennom egne kanaler som f.eks nettside og vår offisielle kommunale facebook-side