English A A A A A
Bilde av førstehjelpsskrin, hermetikk og ved blant annet. Typiske hjelpemidler i en nødsituasjon

Du er en del av Norges beredskap

Hva gjør du hvis strømmen blir borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen?

På Sikkerhverdag.no finner du oppdaterte råd og konkrete forlag til hva man alltid bør ha i hjemmet sitt.

For å styrke beredskapen gjennomføres i disse dager kampanjen «Du er en del av Norges beredskap». Kampanjen er utviklet av DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) og Oslo kommune. Hovedinnholdet består av konkrete råd om hva folk kan gjøre for å forberede seg best mulig hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp

Flere forhold gjør at sentrale myndigheter kommer med egenberedskapsråd til befolkningen akkurat nå. Klimaendringene har bidratt til mer ekstremvær, som kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur. Den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen de siste årene har dessuten ført til at Norge nå moderniserer totalforsvaret. I tillegg er vi som bor i denne delen av verden vant til at ting stort sett fungerer som det skal når det kommer til tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt. Det er faktisk en sårbarhet, og et argument for hvorfor folk bør tenke over hvordan de kan forberede seg best mulig dersom noe skulle skje.

Brosjyre til alle landets husstander om egenberedskap

Omkring 5. desember vil alle landets husstander motta en brosjyre om egenberedskap fra DSB. Brosjyren inngår i kampanjen "Du er en del av Norges beredskap", som DSB har utarbeidet sammen med Oslo kommune. Målet er å styrke befolkningens bevissthet og kunnskap om å ivareta egen sikkerhet ved hendelser og kriser som rammer kritisk infrastruktur.

Beslutningen om å fulldistribuere brosjyren er tatt etter at DSB har fått mange henvendelser fra ulikt hold med ønske om at brosjyren sendes ut til alle husstander i Norge.

I vårt brev av 11. oktober 2018 oppfordrer vi alle landets kommuner, fylkesmenn etater, frivillige organisasjoner og andre til å bli med i arbeidet for å styrke befolkningens egenberedskap. Selv om brosjyren nå trykkes opp og distribueres bredt, håper vi dere vil ta i bruk det kampanjemateriellet vi har samlet på DSBs sider.

Spørsmål fra publikum kan henvises til Sikkerhverdag.no. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren også inneholder råd om å kontakte egen kommune dersom de har spørsmål om lokale forhold. Den enkelte kommune bør derfor vurdere om det er behov for å oppdatere egen informasjon til publikum på dette feltet.

Sammen bidrar vi gjennom denne kampanjen til å styrke befolkningen, og dermed landets utholdenhet og motstandskraft.

Bakgrunn

Logikken i kampanjen er at når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Hovedinnholdet i kampanjen er konkrete råd om hva folk kan gjøre for å forberede seg best mulig.

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Klimaendringer, ekstremvær, sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er eksempler på det.Vi blir stadig mer sårbare fordi vi er så avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp.

DSBs befolkningsundersøkelse viser at innbyggerne er lite forberedt på en krise der mange mister nettopp strøm eller vann, eller om det blir vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Derfor jobber DSB for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

Tips en venn Skriv ut