Bilde av gravemaskiner.

Her finner du informasjon vedrørende driftshendelser

FDV Kommunalteknikk driver kontinuerlig vedlikehold på kommunens vann- og avløpsnett, veger, park- og grøntanlegg, samt idrettsanlegg. Noen ganger er det slik at vårt vedlikehold medfører utfordringer eller ulemper for deg som innbygger/kunde.

Vi vil derfor legge ut relevant informasjon om kortere pågående arbeid under hvert fagområde i undermenyen på høyre side under Driftsmeldinger (du kan også bruke lenkene nederst på siden). Dette kan være hendelser som vannstenging, vegstenging osv. Der vi har større prosjekter som har lengre varighet vil du finne disse som egne artikler under Aktuelt for hvert fagområde.

Dette gjør vi for å prøve å varsle deg som kunde ved hendelser.

Malvik kommune prøver etter beste evne å varsle de berørte via SMS eller talemeldninger.

Har du ikke fått varsel? Sjekk ut siden Befolkningsvarsling.

Vi bruker i tillegg andre kanaler som post, digital post, sosiale medier, vår nettside, personlig henvendelse/kontakt osv.

Driftshendelser sortert på fagområder (som trykkbare lenker)
Vannforsyning Avløpsnett Veger Park- og grøntområder Idrettsanlegg