English A A A A A

Dobbeltspor jernbane Trondheim - Stjørdal

Jernbaneverket har utarbeidet et forslag til planprogram .

Jernbaneverket har utarbeidet et forslag til planprogram som beskriver bakgrunnen og gjennomføringen av det forestående plan- og utredningsarbeidet for dobbeltspor på strekningen Trondheim S - Stjørdal (Nordlandsbanen).

Fastsatt planprogram vil danne grunnlag for valg av trasé med konsekvensutredning, samt grunnlag for kommunedelplaner og reguleringsplaner for dobbeltspor på strekningen Trondheim S - Stjørdal.

Strekningen inngår i NSBs persontransporttilbud “Trønderbanen”, med planer om elektrifisering videre nordover til Steinkjer.

Planprogrammet finner du her.