Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

Malvik kommune forholder seg til nasjonale regler og føringer.

Oppdatert 6. mai 2021.

Hva er nasjonale regler?

 • De nasjonale reglene i en forskrift gjelder for alle kommunene i Norge.

Hva er lokale regler?

 • De lokale reglene som  og er fastsatt i en lokal forskrift, kan være strengere enn nasjonal forskrift og de nasjonale anbefalingene.
 • På nåværende tidspunkt har ikke Malvik kommune egen forskrift. Denne gikk ut 21. april.

Hva er forskjellen på en regel og en anbefaling?

 • En regel i en forskrift må følges, uavhengig om den er nasjonal eller lokal. Ved brudd på regel kan du få bot.
 • En anbefaling eller et rår er noe du bør følge.

Dette er de viktigste reglene og anbefalingene

 • Hold minst en meter avstand til andre.
 • Begrens dine antall sosiale kontakter.
 • Vær nøye med håndhygienen din.
 • Hold deg hjemme dersom du er syk.
 • Ha lav terskel for å teste deg hvis du har symptomer.
 • Bruk munnbind hvis du ikke kan holde avstand.
 • Bruk munnbind på kollektivreiser.

 

Nasjonale regler

Karantene og isolasjon

Smittekarantene

Dersom du har vært nærkontakt med en bekreftet smittet person, skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen kontakten med smittet person skjedde. Se regler om smittekarantene her.

Ventekarantene

Dersom du bor sammen med noen som er i smittekarantene, skal du være i ventekarantene. Les mer om ventekarantene her.

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. Se regler om isolasjon her.

Reise

Innreiseregler til Norge

Det er nå en veldig begrenset mulighet for utlendinger å komme inn i Norge.

Se hvem som får reise inn til Norge her.

Registreringsskjema for innreisende til Norge

Alle som ankommer Norge, også dersom du er norsk statsborger, skal fylle ut et registreringsskjema for innreisende. Skjemaet er digitalt og skal fylles ut før du ankommer Norge. Se mer om innreiseregistreringsskjema her.

Krav om attest på negativ koronatest ved ankomst til Norge

Utenlandske reisende til Norge må ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest. Testen må være tatt innen 24 timer før innreise. Se mer om kravet om attest på negativ koronatest her.

Krav om koronatest ved ankomst til Norge

Dersom du i løpet av de siste 10 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge. Testen må tas på flyplassen eller ved grensepasseringen. Se mer om koronatest ved ankomst til Norge her.

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Det er påbudt å bruke munnbind på vei til karantenested. Se mer om bruk av munnbind her.

Karantenehotell

Personer som ankommer Norge fra en unødvendig reise skal gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell. Se mer om karantenehotell her.

Unntak fra karantene

Noen grupper reisende kan få unntak fra reisekarantene på fritiden eller bare i arbeidstiden. Se mer om unntak fra karantene her.

Arrangementer og sammenkomster

Krav til gjennomføring av arrangement

Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

 • Innendørs tillates 10 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser.
 • Innendørs tillates 100 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
 • Innendørs tillates 50 personer på idretts- og kulturarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
 • Utendørs tillates 200 personer på offentlig sted, uten faste, tilviste sitteplasser.
 • Utendørs tillates 600 (3 x 200) personer på offentlig sted, med faste, tilviste sitteplasser.
 • Det blir tillatt med 100 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste, tilviste plasser.

Det er i tillegg krav om en meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester. Se mer om arrangement og sammenkomster her.

Serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent, men må følge regler om skjenking, avstand og registrering av gjester. Se mer om reglene for serveringssteder her.

Skjenkestopp klokken 22.00

Det er innført nasjonalt skjenkestopp klokken 22.00 for alle som har skjenkebevilling. Se covid-19-forskriften for regelverket for de det gjelder.Nasjonale anbefalinger

Smittevern

Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk. Les mer om smittevernråd her.

Testing for koronavirus

Alle som har symptomer på koronavirus eller mistenker at de er smittet av covid-19 bør teste seg. Les mer om symptomer og testing her.
Se prøvesvaret på din koronatest her.

Arrangementer og private sammenkomster

Arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses. Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, med unntak av begravelser. Om det likevel må avholdes, gjelder reglene for arrangementer.

Sosial kontakt 

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk.

Se mer om sosial kontakt og sammenkomster her.

Kulturarrangementer

Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs og konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Se Helsedirektoratet for mer informasjon.

Reiser innenlands

Det er anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er anbefalt fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte. Se mer om reiser innenlands her.

Reiser utenlands

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 15. mai 2021. Se anbefalinger for reiser til tross for reiseanbefalingen her.

Barn og unge

Barna bør være sammen med de samme barna som de er i kohort (gruppe) med i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter. Barn og unge kan ha en til to faste venner som de er sammen med på fritiden utenom kohorten i barnehagen eller på skolen. Se mer om anbefalinger for barn og unge her.

Barnehage, skole og høyere utdanning

Barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner har smittevernveilederen som bør følges. Barn og elever skal holdes hjemme om de har symptomer på luftveisinfeksjon. Se mer om rådene for barnehager og skole her.

Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd. Les mer om høyere utdanning her.

Barn og unge/fritidsaktiviteter og idretts- og kulturarrangementer

Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter. De kan også delta i idretts- og kulturarrangementer med deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer. Utendørs er grensen 200. Se mer om anbefalinger for barn og unge her.

Idretts- og fritidsaktiviteter for voksne

Innendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 10 personer. Utendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 20 personer.

Det stilles krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Toppidrettsutøvere kan trene som normalt innendørs og utendørs.

Se mer om idretts- og fritidsaktiviteter

Risikogrupper

Personer i risikogrupper blir delt inn i to hovedgrupper: Personer med lett eller moderat økt risiko og personer med høy risiko. Gruppene får råd til hvordan forholde seg, ut i fra hvordan smittesituasjonen er i nærområdet. Les mer om risikogrupper her.

Besøk på institusjoner

I hovedsak kan du besøke personer på institusjoner. Les mer om besøk på institusjoner her.

Arbeidsplasser og hjemmekontor

Arbeidsgiver bør sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig. Det er likevel mange arbeidsplasser som er avhengig av at de som jobber er der er fysisk på jobb. Da er det viktig med smitteverntiltak. Se her om smittevern på arbeidsplasser her.

Gravide og ammende

Det er foreløpig lite som tyder på at gravide er spesielt utsatte for å utvikle alvorlig sykdom av koronaviruset. Gravide bør følge de samme rådene som resten av befolkningen for å forebygge smitte. Les mer om gravide og ammende her.