English A A A A A
Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

I tillegg til egen koronaforskrift forholder Malvik kommune seg til nasjonale regler og føringer.

Lokal forskrift gjelder til og med 21. april. De foreløpig siste nasjonale reglene og anbefalingene gjelder fra og med 16. april.

Hva er nasjonale regler?

 • De nasjonale reglene i en forskrift gjelder for alle kommunene i Norge.

Hva er lokale regler?

Hva er forskjellen på en regel og en anbefaling?

 • En regel i en forskrift må følges, uavhengig om den er nasjonal eller lokal. Ved brudd på regel kan du få bot.
 • En anbefaling eller et rår er noe du bør følge.

Dette er de viktigste reglene og anbefalingene

 • Hold minst en meter avstand til andre.
 • Begrens dine antall sosiale kontakter.
 • Vær nøye med håndhygienen din.
 • Hold deg hjemme dersom du er syk.
 • Ha lav terskel for å teste deg hvis du har symptomer.
 • Bruk munnbind hvis du ikke kan holde avstand.
 • Bruk munnbind på kollektivreiser.

Lokal forskrift med varighet ut 21. april

Serveringssteder

 • Alle serveringssteder skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.  
 • Serveringsteder i Malvik kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger koronaforskriften.  

Drosjer

 • Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring, med navn og telefonnummer. 

Treningssenter

 • Treningssenter, både betjente og ubetjente, skal registrere alle kunder ved ankomst med navn og telefonnummer.

 

Regler for hele landet fra og med natt til 16. april

Private sammenkomster og arrangement:

 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp klokken 22.00 (nytt).
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.


Anbefalinger for hele landet fra og med natt til 16. april

 • Hold en meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Barn i barnehage og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til en til to faste venner.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

 • Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jamfør egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. 
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)