Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

Malvik kommune forholder seg til nasjonale regler og føringer.

Hva er nasjonale regler?

 • De nasjonale reglene i en forskrift gjelder for alle kommunene i Norge.

Hva er lokale regler?

 • De lokale reglene som  og er fastsatt i en lokal forskrift, kan være strengere enn nasjonal forskrift og de nasjonale anbefalingene.
 • Malvik kommune egen forskrift gjelder ut 9. juni.

Hva er forskjellen på en regel og en anbefaling?

 • En regel i en forskrift må følges, uavhengig om den er nasjonal eller lokal. Ved brudd på regel kan du få bot.
 • En anbefaling eller et råd er noe du bør følge.

Dette er de viktigste reglene og anbefalingene

 • Hold avstand til andre.
 • Begrens dine antall sosiale kontakter.
 • Vær nøye med håndhygienen din.
 • Hold deg hjemme dersom du er syk.
 • Ha lav terskel for å teste deg hvis du har symptomer.
 • Bruk munnbind hvis du ikke kan holde avstand.
 • Bruk munnbind på kollektivreiser.

Lokale anbefalinger

Følgende anbefalinger gjelder fra og med 24. juni 2021.

Kommunelegens klare faglige vurdering er at det synes hensiktsmessig å gi følgende anbefalinger:

 • Det anbefales minimum to meters avstand mellom personer som trener på treningssenter.
 • Det anbefales at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering registrerer alle enkeltkunder ved ankomst.
 • Det anbefales bruk av munnbind i drosje, både av sjåfør og passasjerer over 12 år.
 • Det anbefales munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentlig transportmiddel og i offentlige innendørs lokaler der man ikke kan holde minst en meters avstand.
 • Det anbefales å begrense antall sosiale kontakter (gjelder ikke egen husstand/arbeid/skole).
 • Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at de ansatte som ønsker det kan jobbe hjemmefra så langt dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Rådmannen understreker viktigheten av at personer som defineres som nærkontakt til smittede er konsekvent ved gjennomføring av ordinær karantene. For å begrense videre smittespredning skal nærkontaktens husstandsmedlemmer være i ventekarantene fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test. Ved tvil om egen situasjon oppfordres det til å ta kontakt med koronatelefonen eller sjekke reglene på Helsenorge.no.

Her finner du saksframlegget fra ekstraordinært formannskapsmøte 23. juni.