English A A A A A

9. Digitale kart- og eiendomsdata, eiendomsinformasjon

Gebyrregulativet ble vedtatt 7.12.2020. Satsene gjelder fra 1.1.2021.

9.1 Kartdata fra Felles kartdatabase (FKB )

Pris på kartdata beregnes ved bruk av en priskalkulator utarbeidet av Kartverket.  Link til priskalkulatoren finnes på www.kartverket.no. Prisen beregnes ut fra valgt produkt, areal på uttrekksområdet, og om arealet er innenfor SSBs tettstedsavgrensning. (FKB[1])

9.2 Formidling av plan, bygnings- og eiendomsinformasjon

Kart og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av leverandører av bestillingstjenester.

Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra Malvik kommune, og bestemmer selv prisene ut i markedet.

Pris til forhandlere (eksklusiv mva.) fra Malvik kommune er:

 • Situasjonskart - 260 kroner
 • Bygg- og eiendomsopplysninger fra matrikkelen - 250 kroner
 • Kopi av gjeldende arealplaner med bestemmelser - 300 kroner
 • Kopi av ikke vedtatte arealplaner - 290 kroner
 • Kopi av godkjente bygningstegninger - 440 kroner
 • Kopi av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest - 150 kroner
 • Kopi av tinglyst seksjonerings/reseksjoneringsbegjæring - 250 kroner
 • Opplysninger om veg, vann og avløp - 270 kroner
 • Kopi av sanitærskjema - 150 kroner
 • Opplysninger om kommunale gebyrer og restanser - 190 kroner
 • Meglerpakke for eiendom uten bygg - 810 kroner
 • Meglerpakke for eiendom med bygg - 1 960 kroner

 

 

Felles kartdatabase (FKB) inneholder de mest detaljerte, digitale kartdataene. De egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling, prosjektering og til geografiske analyser.