9. Digitale kart- og eiendomsdata, eiendomsinformasjon

Gebyrregulativet ble vedtatt 18.12.2017. Satsene gjelder fra 1.1.2018.

9.1 Kartdata fra Felles kartdatabase (FKB )

Pris på kartdata beregnes ved bruk av en priskalkulator utarbeidet av Kartverket.  Link til priskalkulatoren ligger på www.kartverket.no, her. Prisen beregnes ut fra valgt produkt, areal på uttrekksområdet, og om arealet er innenfor SSBs tettstedsavgrensning. (FKB[1])

9.2 Formidling av plan, bygnings- og eiendomsinformasjon

Kart og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av leverandører av bestillingstjenester.

Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra Malvik kommune, og bestemmer selv prisene ut i markedet.

Pris til forhandlere (eksklusiv mva.) fra Malvik kommune er:

  • Situasjonskart - 230 kroner
  • Bygg- og eiendomsopplysninger fra matrikkelen - 220 kroner
  • Kopi av gjeldende arealplaner med bestemmelser - 270 kroner
  • Kopi av ikke vedtatte arealplaner - 260 kroner
  • Kopi av godkjente bygningstegninger - 410 kroner
  • Kopi av midlertidig brukstillatelse/ferdigattest - 140 kroner
  • Kopi av tinglyst seksjonerings/reseksjoneringsbegjæring - 220 kroner
  • Opplysninger om veg, vann og avløp - 240 kroner
  • Kopi av sanitærskjema - 140 kroner
  • Opplysninger om kommunale gebyrer og restanser - 170 kroner

 

 

Felles kartdatabase (FKB) inneholder de mest detaljerte, digitale kartdataene. De egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling, prosjektering og til geografiske analyser.

Tips en venn Skriv ut