English A A A A A
Digitale kart for hjorteviltvald og jaktfelt

Malvik kommune har digitalisert hjorteviltvald og jaktfelt i kommunen.

Digitale hjorteviltkart

Digitale kart som viser hjorteviltvald og jaktfelt er utarbeidet. Formålet er å gi bedre oversikt for både jaktrettshavere, jegere og andre som har interesse av hjorteviltjakta. Kartet viser hvordan hjorteviltjakta er organisert i kommunen. 

Malvik kommune har utarbeidet digitale kart som viser hjorteviltvaldene og jaktfeltene i kommunen. I tabellen her framgår også oversikten over hvilke kontaktpersoner som er knyttet til de ulike valdene og jaktfeltene. 

Det er fem ulike vald for elgjakt, to vald for hjortejakt og åtte vald for rådyrjakt i kommunen. Tellende areal er avgjørende for hvor mange fellingstillatelser de ulike valdene får. Dette er beskrevet nærmere i veileder for forskrift om forvaltning av hjortevilt.

Kart som viser vald og jaktområder kan du se ved å klikke her. Velg kartlaget "vald og jaktområder", kryss av for det du ønsker å se og zoom litt inn. Klikk i kartet og få mer informasjon i faktaboksen som kommer opp.