English A A A A A
Det gode liv i Malvik

"Det gode liv i Malvik"

Tusen takk for et fantastisk godt oppmøte på folkemøte «Det gode liv i Malvik» torsdag 20.06.2019.  

Vi er takknemlige for at over 200 innbyggere ville være med å bidra med innspill og ideer til et aldersvennlig samfunn i Malvik. Vi gleder oss til å fortsatte arbeidet med eldrereformen «Leve hele livet».

Tusen takk for inspirerende foredrag og kulturinnslag.»