Trøndelag brann - og redningstjeneste

Det generelle bålforbudet oppheves

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS melder om at forbudet mot bruk av åpen ild i Malvik kommune er opphevet.

Selv om bålforbudet nå oppheves oppfordrer vi alle til aktsomhet og minner om forebyggendeforskriftens krav (§8-2):

”Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.”

Det er med andre ord svært viktig at forhold som vind, vegetasjon, geografiske forhold, tilgang på slokkemidler osv vurderes før det tennes opp et bål.