Elevbesøk på rådhuset

Skoleklasse på rådhuset

Demokratiet i praksis

Hva er demokrati, og hvordan fungerer det? Dette er spørsmål klasse 8c arbeider med på Hommelvik ungdomsskole. Torsdag formiddag tok 26 spente elever turen for å få et innblikk i hvordan hverdagen er på rådhuset.

 

- Det er stort å få møte både rådmann og ordfører. Og det å kunne spørre direkte om det vi lurer på er mye mer interessant enn å skulle lese om hvordan ting organiseres, sier Petter Nøst (12 år).

I hele høst har Petter og medelevene sett på hvordan demokrati fungerer i praksis, og som et ledd i samfunnsfagsprosjektet besøkte klassen rådhuset. Både ordfører Ingrid Aune og rådmann Carl-Jacob Midttun fortalte om sine roller og hvordan kommunen fungerer foran ivrige tilhørere.

- Vi har lært hvordan utvalgene, kommunestyret og demokratiet i kommunen er bygd opp. Når vi ser hvor mye som faktisk må gjøres hele tiden er det viktig å kunne kommunisere bra, og det å ha flinke folk rundt seg er veldig viktig, sier Kristine Holden (13 år).

Gro Hovde Fiksdahl, rådgiver for oppvekst i rådmannens stab, mener viktigheten av hvordan en kommune fungerer er viktig å synliggjøre for elevene.

- Det er viktig for oss å vise hvordan arbeidsdagen på rådhuset er. Elevene har fått en mulighet til å se hvordan politikk og administrasjon samhandler i praksis,  og ikke minst hvordan de kan påvirke sin egen fremtid gjennom engasjement. Dette er kjernen i demokratiet.

Både Kristine og Petter sitter i elevrådet, og er enige om at det er flere fellestrekk mellom hvordan et kommunestyre og elevråd er organisert. Med både avstemminger og saksgang kjenner begge seg igjen i prosessen som foregår et par hundre meter unna skolen.

- Som tillitsvalgt skal man snakke på vegne av klassen, og det er ikke alltid like enkelt å skulle stå inne for en sak man kanskje ikke tror på selv, sier Kristine.

Ordfører Ingrid Aune er glad for å se at ungdom ønsker å engasjere seg. Gjennom å invitere skoleklasser til rådhuset skapes både engasjement og synliggjøring, for også de under 18 år har en sterk stemme, påpeker ordføreren.

- Å møte barn og unge i Malvik er noe av det kjekkeste jeg gjør. Det er flott å se at det er et så sterkt engasjement blant ungdomsskole-elvene våre som jeg møtte i 8c. Jeg håper at flere ungdom i Malvik engasjerer seg i organisasjoner, ungdomsparti og annet frivillig arbeid. Ungdom har kanskje ikke stemmerett, men deres stemme er like viktig og jeg vil være med å løfte den fram i lyset.

Petter deler ordførerens syn, og er samtidig glad for at han har fått muligheten til å representere resten av klassen.

- Det er veldig stas å få være med å bestemme, og det er viktig at elevene som med et litt annet syn blir sett.

Etter besøket sitter begge elevrådsrepresentantene igjen med et litt annet inntrykk av hva kommunen faktisk gjør, og de gleder seg til fortsettelsen av prosjektet der de skal lage en brosjyre med erfaringene de har fått i løpet av høsten.

- Tidligere var rådhuset kun en plass hvor jeg besøkte tannlegen. Nå ser jeg alt med et litt annet blikk, og vi har kanskje et litt bedre grunnlag når vi blir 18 år og kan stemme for første gang, avslutter Petter.