English A A A A A
demensteam

Demensteamet

Demens er en felles benevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste symptom eller kjennetegn på demenssykdom er hukommelsessvikt.

Personer som rammes av demens får vansker med å opprettholde innlærte ferdigheter og vansker med å mestre hverdagssysler. En del personer utvikler personlighetsforandringer med manglende innsikt og dårlig dømmekraft. Andre hyppige symptomer er angst, depresjon, mistenksomhet, vrangforestillinger og tvangsmessig atferd.

Det er i dag om lag 70 000 personer i Norge som har en demenssykdom. Vi regner med at 10 000 personer får sykdommen hvert år. Undersøkelser viser at ca halvparten er utredet og diagnostisert. Det betyr at svært mange ikke har fått informasjon om sykdommen og fått veiledning om muligheter for å søke hjelpe. Tidlig diagnose gir bedre mulighet til å tilrettelegge livet best mulig med en demenssykdom.

  • Har du eller dine nærmeste problemer med hukommelsen?
  • Hva er demens?
  • Hvordan utvikler sykdommen seg?
  • Hvordan leve med sykdommen?
  • Hvilke hjelpetilbud finnes i Malvik?
 
For mer informasjon: ta kontakt med din fastlege eller demensteamet i kommunen!

Demensteamet er en ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende. Teamet består av helsepersonell med spesiell kompetanse innen demensomsorgen.

Teamet består av

  • Lars Tore Haugan, sykepleier.
  • Guri Hamran, hjelpepleier.
  • Silje Sollien, ergoterapeut.

Aktuelle oppgaver for teamet

Informasjon, veiledning og kompetanseutvikling for personer med demens og deres pårørende, ansatte og andre interesserte. Vi samarbeider med fastlegene om utredning.

Ta gjerne kontakt på med oss onsdager på telefon: 908 14 758 eller via e-post: demensteam@malvik.kommune.no