English A A A A A
demensteam

Demensteamet

Demens er en felles benevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste symptom eller kjennetegn på demenssykdom er hukommelsessvikt.

  • Har du eller dine nærmeste problemer med hukommelsen?
  • Hva er demens?
  • Hvordan utvikler sykdommen seg?
  • Hvordan leve med sykdommen?
  • Hvilke hjelpetilbud finnes i Malvik?

Demensteamet er en ressursgruppe for peroner med dmens og deres pårørende. Teamet består av helsepersonell med spesiell kompetanse innen demensomsorgen. Vi kan bistå med støttesamtaler og veiledning. Vi arrangerer pårørendeskole fot pårørende til personer med demens og underviser om demensvennlig samfunn.

For mer informasjon: ta kontakt med din fastlege eller demensteamet i kommunen!

.

Teamet består av

  • Lars Tore Haugan, sykepleier.
  • Guri Hamran, hjelpepleier.
  • Silje Sollien, ergoterapeut.

Aktuelle oppgaver for teamet

Informasjon, veiledning og kompetanseutvikling for personer med demens og deres pårørende, ansatte og andre interesserte. Vi samarbeider med fastlegene om utredning.

Ta gjerne kontakt på med oss onsdager på telefon: 908 14 758 eller via e-post: demensteam@malvik.kommune.no