English A A A A A

Illustrasjonsbilde av barn på veg til skolen som holder hender

Malvik kommune bygger trygg skoleveg i Dalabakkan på Øvre Grønberg.

I forbindelse med dette arbeidet blir vegen og vann- og avløpsanlegget i området oppgraderes. Området for rehabilitering er utvidet med tanke på vegprosjektet, for å etablere en sikrere vannforsyning og sikre en bedre håndtering av avløpsvannet.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, kan du kontakte Malvik kommune her.

 

Aktuelt

Illustrasjonsbilde av barn på veg til skolen som holder hender

Anleggsarbeidene i Dalabakkan er i sluttfasen

Anleggsarbeidene med det kommunale veg-, vann- og avløpsanlegget i Dalabakkan med tilstøtende veier, er nå i sluttfasen. De siste arbeidene vil starte i uke 34 og bli ferdigstilt så raskt som mulig. I all hovedsak er resterende arbeider kompletteringsarbeider inne på berørte eiendommer. Det må regnes med noe oppstilling i veg i form av maskiner eller biler, og vegene kan i korte perioder bli stengt på grunn av dette, men i all hovedsak vil man kunne passere anleggsarbeidene.

Illustrasjonsbilde av barn på veg til skolen som holder hender

Vi bygger trygg skoleveg i Dalabakkan

Anleggsarbeidene med det kommunale veg-, vann- og avløpsanlegget i Dalabakkan og tilstøtende veier går nå inn i sluttfasen. De siste arbeidene vil bli satt i gang i uke 34 og ferdigstilt så fort som mulig. I all hovedsak er resterende arbeider kompletteringsarbeider inne på berørte eiendommer. Det må regnes med noe oppstilling i veg i form av maskiner eller biler og vegene kan i korte perioder bli stengt på grunn av dette, men i all hovedsak vil man kunne passere anleggsarbeidene.

 

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, kan du kontakte Malvik kommune her.