English A A A A A
Illustrasjonsbilde av barn på veg til skolen som holder hender

Dalabakkan åpnes for trafikk fra fredag 6. juli klokken 15.00 til mandag 6. august klokken 07.00

Fra mandag 6. august til fredag 17. august stenges Dalabakkan mellom Malvikvegen og Dalabakkan 11.


Da vil det arbeides med avretting og klargjøring for kantsteinsetting. Arbeidet starter nederst i Dalabakkan og vil flytte seg videre oppover mot Harrangflata. Vi sender SMS når vegen åpnes.

Beboere i Dalabakkan 1, 5, 7 og 9 og Dalabakkan 2, 4, 6, 8, 10 og 11 vil få beskjed fra entrepenør når arbeidet kommer forbi den enkelte avkjørsel, slik at de berørte til enhver tid vet hvilken veg de skal kjøre for å komme seg hjem.

Har du spørsmål til kjøremønster oppfores du til å kontakte entrepenør ute på stedet, eller anleggsleder Mathias Åkervik på telefon 992 87 833.