English A A A A A

Dagtilbud for hjemmeboende personer over 55 år

Jakten på gullet i hverdagen!

Voksne over 55 år som bor hjemme og som har behov for å komme seg ut for å treffe andre mennesker kan søke om dagtilbud. Det må foreligge et kvalifisert behov hos bruker for at dagtilbud blir innvilget. Dagtilbudet har egen transportordning som henter i hjemmet om morgenen og kjører hjem på ettermiddagen.

Dagtilbudet tilbyr ulike aktiviteter som er tilpasset den enkeltes muligheter og ønsker. Det serverer frokost og middag og spiser i ett sosialt fellesskap.

Skjema for henvendelser om dagtilbud finner du her

Søknad sendes til Koordinerende enhet, Rådhuset, Postboks 140, 7551 Hommelvik.

Dagtilbudet er åpent:

 • Tirsdag, torsdag og fredag for hjemmeboende voksen over 55år med demens
 • Mandag og onsdag for hjemmeboende eldre

 

Målgruppe

 • hjemmeboende voksne over 55 år
 • personer som på grunn av nedsatt funksjonsnivå er avhengig av tilbud for fortsatt å kunne bo i eget hjem
 • personer med demens
 • personer som har lite nettverk og som trenger sosial stimuli

 

Målsetting

 • gi brukeren mulighet for å ta del i hverdagslivets opplevelser og aktiviteter
 • gi brukeren gode opplevelser i fellesskap med andre
 • gi avlastning for nære pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon
 • være med og bidra til å forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse
 • å være et ledd i den kommunale omsorgstjenesten

 

KONTAKTINFORMASJON

Åpningstider:         Tirsdag - fredag kl. 08:00 - 15:30

Kontaktperson: Isabelle Myrhaug
Hommelvik helsetun
Maivegen 17
7550 HOMMELVIK
Tlf:  73 97 22 74/  974 32 232

Rådhuset: 73 97 20 00