English A A A A A

Dagrehabilitering

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Tverrfaglig rehabiliteringstilbud på ukedager. Tilbudet har en varighet på åtte uker, og inneholder gruppetrening mandager og fredager. Dagrehabilitering har hovedfokus på daglige aktiviteter i og utenfor hjemmet.

Tjenestens mål

- Trene målrettet for bedring i funksjons- og mestringsevne

- Gruppetrening med fysioterapeut med fokus på bedre muskelstyrke, balanse, utholdenhet og gangfunksjon

-Oppfølging fra ergoterapeut med treing/ tilpasning direkte rettet mot daglige aktiviteter i og utenfor hjemmet.

 

Program:

- 10:45- ankomst.

- 11:00- 12:00- Trening.

- 12:00- 12:30- Lunsj

- 12: 45- Hjemreise

Kontaktinformasjon

Telefon: 917 66 052( Hverdager 08:30- 11:30)

E- Post: postmottak@malvik.kommune.no

POST

Malvik kommune/ dagrehabilitering

Postboks 140

7551 HOMMELVIK

Besøksadresse:

Maivegen 17, 7550 Hommelvik

 

 

 

Ved behov ordnes det med transport til og fra treningen

Tilbudet gis mandag, onsdag og fredag fra kl. 11.00-14.30 ved Hommelvik helsetun. 

Ved behov kan kommunen organisere transport til og fra tilbudet.

For mer informasjon kontakt Koordinerende enhet tlf. 913 59 654.

Målgruppe

- Innbyggere over 18 år med nedsatt fysisk funksjonsnivå.

Kriterier/vilkår

Henvendelse bil bli registret på venteliste og vurdert ut fra en faglig prioriteringsgrad.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Lover

Folketrygdloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift for sykehjem

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Syketransportregisterforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontaktinformasjon:
Koordinerende enhet tlf 913 59 654

Skjema

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester

Søknadsfrist

Søknader behandles forløpende

Søknaden sendes til

Koordinerende enhet

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse og rehabilitering
Besøksadresse:Maivegen 17 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-11-03 12:39
Gyldig til2024-05-10