English A A A A A
Bilde av ordfører Trond Hoseth i det han står i døråpningen til sykkelhotellet.

Åpning av sykkelhotell ved Hommelvik stasjon

Fredag 13. november ble sykkelhotellet ved Hommelvik stasjon åpnet.

- Vi er glade for at vi nå kan tilrettelegge for at enda flere kan sykle til Hommelvik stasjon, og la bilen stå, sier ordfører Trond Hoseth.

I forbindelse med årsoppgjøret for 2018 vedtok kommunestyret i Malvik å sette av 750 000 kroner til slike klimasatstiltak. Sykkelhotellet er et spleiselag mellom Miljødirektoratet og Malvik kommune. Hotellet står på BaneNors eiendom.

- Når mange nå velger å bytte ut bilen med sykkel og kollektivreiser, så betyr jo det at også mange bruker mer penger på sykkelen. Da er det også sånn at vi gjerne ønsker at sykkelen skal stå skjermet for vær og ving og også bedre sikret for tyveri eller hærverk, sier ordføreren.

Byggingen av sykkelhotellet er i tråd med Malvik kommunes planstrategi for 2020 til 2023 og kommunens klimamål. Sykkelhotellet har plass til 20 sykler og kan benyttes gjennom å bruke parkeringsappen til BaneNor.

Norge har sluttet seg til FNs 17 bærekraftsmål, og disse skal være en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Malvik kommune vil jobbe med alle FNs bærekraftsmål, og gjennom dette jobbe blant annet med bærekraftige byer og samfunn og samarbeid for å nå disse målene.

Bilde av sykkelhotellet ved Hommelvik stasjon sett utenfra mot Kafe Rampa