English A A A A A
Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Åpning av barnehager og skoler i Malvik

Onsdag 15. april kommer det et nasjonalt rammeverk for en kommende gjenåpning av barnehager og skoler. Folkehelseinstituttet skal sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeide en veileder for smittevern i barnehager, skolefritidsordninger og skoler.

Malvik kommune vil se hva denne veilederen inneholder og jobbe med dette lokalt. Malvik kommune vil deretter komme med en dato for åpning av barnehagene i løpet av torsdag 16. april. En åpning av barnehagene vil skje mellom 20. april og 27. april. Forutsetningen for åpningen er at dette skal gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Regjeringen vil utarbeide faglige standarder for hvordan smittevern skal ivaretas i barnehage. Det kan blant annet knyttes til henting og levering, renhold og avstand mellom barn og voksne. Kommuneoverlegen vil være sentral i denne vurderingen.

Det vil også være viktig å sikre nødvendig nærhet til barna samtidig som nødvendig smittevern opprettholdes.

Skoler og SFO for 1. - 4. trinn i hele Norge åpnes igjen 27. april.

Les her hva regjeringen bestemte 7. april

Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020