English A A A A A
Bilde av Saksvik kunstgress

Åpning av utendørs idrettsanlegg

Helsedirektoratet kom 1. april med nye anbefalinger og veiledning for organisert trening.  Malvik kommune åpner nå utendørsanlegg for regulert aktivitet. All aktivitet må foregå etter sentrale myndigheters retningslinjer.

Norges fotballforbund har disse koronavettreglene som gjelder for all aktivitet på en fotballbane - både egeninitiert og klubborganisert.

  1. Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge.
  2. Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen.
  3. Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
  4. Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.
  5. Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk.
  6. Ikke ta på ballen med hendene.
  7. Unngå heading.
  8. Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten.
  9. Felles garderober skal ikke benyttes.
  10. Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Fortsatt stengte haller

Malvik kommunes innendørs idrettsanlegg er fortsatt stengt av smittevernhensyn.

 

Fotballens koronavettregler