English A A A A A
Forsiden til rapporten "Trøndelag i tall"

«Trøndelag i tall» - tallenes tale for Malvik

Utdanningsnivået blant innbyggerne i Malvik er svært høyt, det er også inntektsnivået.  Det som er litt overraskende er at omsetningen i varehandel per innbygger er meget lav.

Hvor har vi dette fra? Trøndelag fylkeskommune har nettopp utgitt statistikkheftet «Trøndelag i tall». Dette er en oversikt som viser status og utvikling på en rekke indikatorer for befolkning, skole og utdanning, arbeids- og næringsliv, klima og energi, samferdsel, kultur og folkehelse i Trøndelag.

Befolkningsvekst

Det fremgår også tydelig at befolkningsveksten siden 2010 har vært sterk i Malvik, men det er Skaun som er den kommunen i Trøndelag med klart størst prosentvis vekst. Skaun har hele 22,9 % vekst (fra 6.626 innbyggere i 2010 til 8.142 i 2018), mens veksten i Malvik i samme periode har vært 11,2 prosent. Bare Trondheim, Frøya og Stjørdal har sterkere vekst, med hhv 13,2, 15 og 12,1 % vekst.
«Trøndelag i tall» slår fast at det er i aksen Orkdal-Trondheim-Steinkjer at befolkningsveksten kommer til å bli størst de neste 20 årene, med størst prosentvis vekst i Skaun (58%), Stjørdal (24%) og Malvik (23%). For Malvik sier prognosen at det vil være 17.245 innbyggere i Malvik i 2040.

Flyttestrøm

Publikasjonen ser også nærmere på flyttestrømmene i Trøndelag. De fleste av de store flyttestrømmene i Trøndelag går enten til eller fra Trondheim. Men flyttingen går sjelden bare én vei. Fra Malvik til Trondheim har det for eksempel flyttet 3.983 personer i perioden 2007-2016, mens det har flyttet 4.605 personer fra Trondheim til Malvik i samme periode.

Flyttestrøm

«Trøndelag i tall»

Her er det mye å fordype seg i om man synes tall og statistikk er spennende.
For mer informasjon om Trøndelag i tall, se hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune.