English A A A A A
Elg med gps-halsband

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ønsker å merke 15-25 nye elger i 2018

Ønsker å merke flere elger i Selbu-regionen

I forbindelse med merkingen av nye elger i perioden 15.02–31.03, søker NINA om tillatelse til å lande med helikopter på de samme områdene som ble godkjent av grunneierne i 2017. Formålet er problemstillinger knyttet til skrantesjuke, vandringsmønster, vinterdødelighet og alderssammensetning utvikling hos elgbestandene i regionen.

Elg-merkeprosjektet i Selbu-regionen fortsetter. I 2018 tar NINA og Miljødirektoratet sikte på å merke 15–25 nye elger i februar og mars. Noen av disse elgene kan bli elger som holder til i Malvik kommune. Prosjektet skal gi nyttig kunnskap om problemstillingene knyttet til skrantesyke, vandringsmønster, vinterdødelighet og alderssammensetning og utvikling hos elgbestandene i regionen de neste 8–10 årene.

I forbindelse med merking av nye elger og oppfølging av disse, søker NINA om landingstillatelse fra involverte kommuner og aktuelle grunneiere. Spørsmål om prosjektet kan rettes til NINA ved Christer Rolandsen på e-post, christer.rolandsen@nina.no.

De merkede elgene kan følges på www.dyreposisjoner.no

Les mer om skrantesyke på www.hjortevilt.no.

Tips en venn Skriv ut