English A A A A A

Ønsker riktig erstatningsutmåling

Malvik kommune har akseptert tingrettens dom og erkjenner erstatningsansvar. Tingretten plasserte erstatningsansvaret. Nå skal man vurdere erstatningsutmålingen. At saken skal behandles i to omganger, er noe domstolen har bestemt og som vi derfor ikke kan motsette oss.

Malvik kommune ønsker ingen omkamp. Kommunen er opptatt av at avgjørelsen i tingretten bygger på fakta. Det er en trygghet for alle parter i denne så vel som i alle andre saker. Det kan også bidra til en snarlig avslutning av denne saken.

Malvik kommune ønsker at skadelidte får et riktig erstatningsoppgjør så snart det praktisk og faktisk lar seg gjennomføre. I møte 25. januar vedtok formannskapet enstemmig at jus og etablerte regler for personskadeoppgjør, herunder sakkyndig vurdering, skal følges.

Advokat Bjørn Morten Brauti (404 14 412) i Advokatfirmaet Nidaros DA er kommunens kontaktperson i saken.

Mer informasjon:
Kommunens prosesskrift finner du her. Dokumentet er allerede publisert via sosiale medier. Malvik kommune har av hensyn til personvernet anonymisert skadelidtes navn, samt navnet til en lege og en psykologspesialist.