English A A A A A

Åpning av Svebergtunnelen

Den 140 meters lange tunnelen på Sveberg er nå ferdig utbedret og klar til bruk.

Tunnelen binder sammen Svebergvegen til en helhetlig ringveg.Ringvegen med gang- og sykkelveg blir ca. 3 km rundt Sveberg.

Åpningen av tunnelen skjer mandag den 14.07.14 kl. 09:00 ved den sørlige side.
Varaordfører Knut Sjøvold vil markere åpningen.

Vel møtt og vel bruk av vegen!

Tunnel Sveberg.jpg