Offisiell åpning av interkommunalt døgntilbud på Øya helsehus

Interkommunal akutt døgnavdeling (KAD) ble offisielt åpnet 15. januar. Avdelingen har 10 sengeplasser og er et tilbud til de over 65 år som trenger nærmere observasjon eller behandling, men som ikke trenger å legges inn på sykehus.

Døgnavdelingen ble åpnet for drift 1. oktober 2013 (se vårt nyhetsarkiv), men den offisielle åpningen var 15. januar.

Det er fastlegene og legevakta som kan legge inn pasienter på avdelingen.

Les artikkel om den offisielle åpningen på Trondheim kommunes nettside