VIKHAMMERÅSVEGEN ER NÅ ÅPNET FOR VANLIG TRAFIKK IGJEN.