English A A A A A

Øvde på krisehåndtering

Mandag var kantina på rådhuset åsted for en stor kriseøvelse i Malvik kommune. Øvelsen var i regi av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og scenarioet var et omfattende og langvarig strømbrudd i Malvik.
Malvik kommunes krise- og beredskapsplaner ble mandag satt på prøve da Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte en stor øvelse i krisehåndtering.
 
Øvelsen foregikk på kantina i rådhuset, og foruten kommunens egen kriseledelse deltok en rekke ledere fra virksomheter innenfor blant annet skole, helse og tekniske tjenester. Ettersom scenarioet for øvelsen var et omfattende og langvarig strømbrudd, var selvsagt Malvik Everk også representert. I tillegg deltok en rekke eksterne representanter fra blant annet Trøndelag brann- og redningstjeneste, Malvik Røde Kors, Trondheim kommune, Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon og Sivilforsvaret.
 
For å gjøre øvelsen mest mulig realistisk hadde Fylkesmannen med seg to frilansjournalister som i tillegg til å innlede om medias rolle og oppgaver i krisesituasjoner, også stilte kriseledelsen og øvrige deltakere på flere prøver underveis i øvelsen.
Kriseledelsen i Malvik kommune består av rådmann, ordfører og varaordfører, samt kommunalsjefer, organisasjonssjef og økonomisjef. I tillegg kan kriseledelsen knytte til seg et bredt støtteapparat i form av ulike rådgivere, for eksempel kommuneoverlege, informasjonsansvarlig, virksomhetsledere og andre fagpersoner som er relevant for den konkrete hendelsen.
 
Mandagens øvelse handlet om et langvarig strømbrudd, og kriseledelsen ble underveis satt på store prøver med hensyn til å skaffe seg oversikt over situasjonen, kartlegge ressurser og foreta krevende prioriteringer.
 
Øvelsen viste at kommunens kriseplaner fungerer som de skal, og rådmann Kristian Rolstad er godt fornøyd med gjennomføringen.
- Det er viktig å øve på krisehåndtering, og mandagens øvelse viser at vi har gode rutiner og planer. Vi øver jo først og fremst for å finne ut hva vi kan gjøre bedre. Noen nyttige oppdagelser ble gjort underveis. Totalt sett er jeg godt fornøyd med både øvelsens innhold og gjennomføringen, sier Kristian Rolstad.