English A A A A A

Årsgebyrer 2021

Årsgebyrene for vann, avløp og feiing ble vedtatt av kommunestyret 7.12.2020.