English A A A A A

Årsgebyrer 2019

Årsgebyrene for vann og avløp, renovasjon, feiing og slam ble vedtatt av kommunestyret 10.12.2018.