English A A A A A

Årsgebyrer 2022

Årsgebyrene for vann, avløp og feiing ble vedtatt av kommunestyret 13.12.2021.