English A A A A A
byggesak - forsidebilde

Byggesak

For deg som skal bygge er det en del å sette seg inn i. På disse sidene finner du lenker og oversikter til tjenesteomtaler, veiledere og søknadsskjemaer du kan ha behov for.

På grunn av situasjonen vi nå er inne i, vil dette kunne få konsekvenser for saksbehandlingstiden for din søknad. Vi beklager dette, men forsøker å opprettholde normal drift så langt det lar seg gjøre.

"Tjenesteomtaler" på høyremenyen viser forskjellige beskrivelser med informasjon og veiledning for flere typer byggesaker. Direktoratet for Byggkvalitet sine sider kan i tillegg gi deg mye nyttig informasjon når du skal bygge.

Veiledning og kontaktinformasjon

Det er for tiden ingen anledning til veiledning av saksbehandler ved oppmøte på rådhuset. Vi oppfordrer til å ta kontakt på e-post til postmottak@malvik.kommune.no ved spørsmål som gjelder byggesak.

For henvendelser knyttet til påbegynte saker, anbefaler vi at du kontakter saksbehandler direkte. Saksbehandlerens e-postadresse finner du i sakspapirene.

Veien til en komplett byggesøknad

Veiviser:

Hvis du skal bygge for første gang er det en del å sette seg inn i. Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiviser som hjelper deg som skal bygge for eksempel garasje eller bod å få oversikt over de ulike stegene i søknadsprosessen, fra idé til ferdig bygg. Se her for hele veiviseren: "Åtte steg fra idé til ferdig søknad". 

Veiviseren tar for seg 8 steg i prosessen :

  1. Finn planene og bestemmelsene for din eiendom.
  2. Hvor stort kan du bygge på eiendommen din?
  3. Hva må du ta hensyn til?
  4. Tegne og plassere byggverket.
  5. Orientere naboene.
  6. Fyll ut søknaden og send inn.
  7. Få svar på søknaden.
  8. Skaffe ferdigattest.

 

Informasjonsfilm:

Se filmen som Direktoratet for byggkvalitet har laget. Den gir boligeiere enkel informasjon om stegene man må igjennom for å søke om å bygge. Filmen gjør det enklere å forstå søknadsprosessen når d for eksempel vil bygge en garasje. Her finner du mer informasjon om informasjonsfilmen.

Hva kan du bygge uten å søke?

Forenklingen av reglene (fra 01.07.2015)  gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket.

Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser for området. Tiltaket må ikke være i strid med planformål, utnyttingsgrad, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) etc. Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg må tiltaket avklares med kommunen.

For Malvik kommune gjelder følgende:

Planbestemmelser for din eiendom kan du finne ved å søke opp eiendommen via kommunens GISLINE Webinnsyn (kart) GISLINE WebPlan (planregister), eller  eller ved å ta kontakt med kommunen på postmottak@malvik.kommune.no ev. tlf. 73 97 20 00.

Vær oppmerksom på at det i deler av kommunen ikke finnes egen reguleringsplan. Da gjelder kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser.

Det du bygger må ikke komme nærmere kommunale VA-ledninger enn 4,0 m. Dette i henhold til kommunens VA-norm, punkt 4.4.

Når bygget er ferdig:

Du må fylle ut skjema for  "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt" og sende til kommunen slik at vi får oppdatert våre digitale kartdata.

Veiledning:

På Direktoratet for Byggkvalitet sine sider finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen:

Hvilken reguleringsplan gjelder for din eiendom?

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret GISLINE WebPlan, der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen. Du kan søke på ditt gårds- og bruksnummer eller adresse for å få opp planen som gjelder.

Hvor finner du de gamle tegningene til boligen din?

Du kan henvende deg til kommunen for å få kopier av dine gamle hustegninger. Vi gjør oppmerksom på at store deler av arkivet brant ned i 1954 og at det er få tegninger vi har før den tid. Ta kontakt med kommunen på tlf. 73 97 20 00 eller pr. e-post på postmottak@malvik.kommune.no

Det er også mulig å søke i registreringene i vårt digitaliserte, historiske byggesaksarkiv (1955 - 2008). For mer informasjon ser her.

Hvilke søknadsskjema må du bruke?

Du kan benytte nettbasert søknad gjennom tjenesten "ByggSøk". Systemet er gratis, og du får veiledning om utfylling underveis. Ved å bruke ByggSøk får du samtidig en bedre kvalitetskontroll av søknaden. Ønsker du å sende søknaden i posten eller pr. e-post kan du benytte søknadsskjema fra Direktoratet for Byggkvalitet sine hjemmesider.

Hvordan skrive ut situasjonskart over din eiendom?

I kommunens WebInnsyn kan du søke på din eiendom og skrive ut situasjonskart som kan brukes til byggesøknaden.

Hva koster det å søke?

Når du søker om en byggesak til kommunen må du betale et gebyr for saksbehandlingen. Satsene er vedtatt i kommunens gebyrregulativ:

Gebyrregulativ for byggesaker 2019