Byggetegning 1

Byggesak

"Tjenesteomtaler" på høyremenyen viser forskjellige beskrivelser med informasjon og veiledning for flere typer byggesaker. Direktoratet for Byggkvalitet sine sider kan i tillegg gi deg mye nyttig informasjon når du skal bygge.

 

Veien til en komplett byggesøknad

Hvis du skal bygge for første gang er det en del å sette seg inn i. Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiviser som hjelper deg som skal bygge for eksempel garasje eller bod å få oversikt over de ulike stegene i søknadsprosessen, fra idé til ferdig bygg. Se her for hele veiviseren: "Veien til komplett byggesøknad". 

Veiviseren tar for seg 8 steg i prosessen :

  1. Finn planene og bestemmelsene for din eiendom.
  2. Hvor mye mer kan du bygge på eiendommen din.
  3. Hva har du lov til å gjøre på eiendommen din og hva må du ta hensyn til?
  4. Lag tegninger av bygningen og finn ut hvor det skal plasseres.
  5. Naboene må varsles før du kan sende inn byggesøknaden din.
  6. Send inn en komplett byggesøknad, så sparer du mye tid og ekstraarbeid.
  7. Først når kommunen sier ja, kan du starte byggingen.
  8. Når bygget er ferdig, må du søke ferdigattest. 

 

Hva kan du bygge uten å søke?

Her finner du informasjon om hva du kan bygge uten å søke. Du finner også bestemmelser som gjelder spesielt for Malvik kommune. Det er blant annet viktig å merke seg at det du bygger ikke må komme nærmere kommunale vann- og avløpsledninger enn 4,0 meter.

 

Søknad

Du kan benytte nettbasert søknad gjennom tjenesten "ByggSøk". Systemet er gratis, og du får veiledning om utfylling underveis. Ved å bruke ByggSøk får du samtidig en bedre kvalitetskontroll av søknaden. Ønsker du å sende søknaden i posten eller pr. e-post kan du benytte søknadsskjema fra Direktoratet for Byggkvalitet sine hjemmesider.

 

Gebyrer

Når du søker om en byggesak til kommunen må du betale et gebyr for saksbehandlingen. Satsene er vedatt i kommunens gebyrregulativ:

Gebyrregulativ for byggesaker 2018

 

Veiledning på servicetorget

Hver tirsdag, onsdag og torsdag, fra kl. 09.00 – 15.00, er en av våre byggesaksbehandlere til stede i servicetorget. Saksbehandleren kan bistå med generell informasjon  om byggesaksbehandling, reguleringsplaner og lignende. Du trenger ingen timeavtale for å benytte deg av dette tilbudet.

For henvendelser knyttet til påbegynte saker, anbefaler vi at du kontakter saksbehandler direkte. Saksbehandlerens e-postadresse og direktenummer finner du i sakspapirene.

Tips en venn Skriv ut