English A A A A A
Illustrasjonsbilde av renseanlegget ved Nygården

Bygger nytt renseanlegg ved Nygården

Malvik kommune bygger nytt avløpsrenseanlegg ved Nygården, og vil samtidig oppgradere hele området. I tillegg til selve anlegget, blir det satt opp publikumstoalett ved Malvikstien og parkeringsplassen ved småbåthavna blir asfaltert.

Renseanlegget er ventet ferdigstilt i mars/april 2019, og på sikt vil alt kloakkutslipp fra Solbakken, Hommelvik og Grønberg renses gjennom dette anlegget. Malvik kommune samarbeider blant annet med Opak og Teknobygg nå i byggefasen.

- Vi har jobbet lenge med dette prosjektet, og er fornøyd med å være i gang med selve byggingen, sier prosjektleder Tom Havnes, ved Areal- og samfunnsplanlegging.

Bilde av byggeledelsen for renseanlegget ved Nygården på området.
Prosjektleder Tom Havnes (nummer tre fra venstre) i samtaler med samarbeidspartnere ved prosjektet.

Forbedrer situasjonen i Hommelvikbukta

Området har hatt utfordringer med forurensing tidligere og dette er et tiltak for å bedre forholdene. Eksisterende utslipp fra Nygården vil forlenges ut i fjorden, og bli dypere.

- Nytt renseanlegg vil forbedre situasjonen og påvirkningen av Hommelvikbukta i forhold til dagens situasjon. Det er summen av alle forbedringer som sikrer god vannkvalitet og godt badevann framover, sier Lars Slettom, miljørådgiver ved Areal- og samfunnsplanlegging.

Skal løfte hele området

I forbindelse med renseanlegget vil også området oppgraderes. Parkeringsplassen ved småbåthavna blir asfaltert, og det bygges publikumstoalett ved minnesmerket etter togulykken i 1940. Området vil få et løft, både med tanke på parkering og toalettfasiliteter. Malvikstien blir mer tilgjengelig for besøkende ettersom det legges parkeringsplass og lettere adkomst fra nedsiden av minnesmerket.

- Nytt renseanlegg, pumpestasjon med offentlig toalett sammen med nytt statlig sikret friluftslivsområde vil være bra for både folkehelse, miljø og friluftsliv. Området på Nygården blir tilgjengelig og kan brukes på en annen måte enn hva som har vært situasjonen de siste 100 år, sier Slettom

Utforming

Selve renseanlegget er tegnet av Asplan Viak og får et moderne uttrykk. Anlegget vil inneholde verksted og møterom i tillegg til produksjonshall der selve renseprosessen foregår. Avfallet fra anlegget vil bli transportert til Ecopro på Verdal en dag i uken, der mesteparten blir brukt som fornybar energi. Bygget er utformet og plassert med tanke på å minimere innsyn for naboer, på tomten der det i dag er lagret en del båtvrak og utstyr. Dette blir nå fjernet fortløpende.

Bilde av gammel båt som ligger med kjølen opp på Nygården
Båtvrak som dette blir fjernet.

Redusert fremkommelighet

Fremkommeligheten ved området blir redusert i byggetiden. Det blir ikke mulig å parkere på vestsiden av småbåthavna.

- Malvikstien vil være åpen som vanlig gjennom byggeperioden, men det blir redusert parkeringsmulighet ved småbåthavna. Vi vil oppfordre de som kommer med bil om evt. å parkere og gå fra Muruviksiden hvis mulig sier Havnes.

Bilde av arealet hvor renseanlegget skal ligge ved småbåthavna på Nygården
Her skal renseanlegget stå klart i mars/april 2019.

Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Tom Havnes på mobil 947 91 920 eller e-post tom-andre.havnes@malvik.kommune.no.