English A A A A A

Buss til skolen?

Busskilt

Skolebussen går til følgende tider Fra Sveberg: Kl. 07.35 og 07.55 Fra Muruvik: 07.55 Fra Sneisen: 07.30 Fra Storsand:07.40

Retur fra skolen: Onsdag: kl. 13.20 Øvrige dager: kl. 14.20

Når det gjelder vedtak i Kommunestyret - 27.06.2011, der det ble vedtatt å innskjerpe skyssgrensen på 4 km, er dette vedtaket nå endret og alle boområder som har hatt busstransport tidligere har det fortsatt. Busskort vil bli delt ut så fort skolen har mottatt disse.

Rektor