Budsjettforslag Malvik kommune 2013

Endelig behandling i kommunestyret mandag 17. desember.

Rådmannens budsjettforslag 2013 ble behandlet i formannskap 20. november.

Frist for innspill til budsjettforslag 2013 sendes: Økonomisjef Roar Størset innen mandag 10. desember.

Alle dokumenter i saken kan leses her eller fås ved servicetorget.

Vedlegg:
 

Saksframlegg "Budsjettforslag 2013" formannskapsmøte 20.11.12

Protokoll fra formannskapsmøte 20.11.12