Brukerveiledning - Søk på saker i historisk byggesaksarkiv

Denne brukerveiledningen viser deg hvordan du søker i Documaster Byggesak og oppmåling- innsynsløsningen for Malvik kommunes digitaliserte, historiske byggesaks- og oppmålingsmapper. Sakene er i all hovedsak fra 1955 fram til mai 2008. Det aller meste av Malvik kommunes byggesaksarkiv brant dessverre ned i 1954.

Sortering av byggesaksarkivet:

Byggesakene er sortert etter gårds- og bruksnummer. Deretter er de igjen sortert på tiltak. Dvs. at det kan være én sak på bygging av enebolig, en ny sak på tilbygg, garasje, sanitær etc. Innenfor hvert tiltak er dokumentene lagt på kategorier som «Søknad», «Ferdigattest», «Godkjent tegning» osv.

Sortering av oppmålingsarkivet:

Hver sak i oppmålingsarkivet er stort sett skannet til en pdf.

 

Hvordan søke i Documaster :

Lenke for innsynsløsningen Documaster :

https://malvik-innsyn.documaster.no 

 

B 4nLKzTUf v AAAAAElFTkSuQmCC

 

I søkefeltet kan du søke på gårdsnr(gnr), bruksnr (bnr), festenummer(fnr), adresse og tiltakstype. Med tiltakstype menes f.eks nytt bygg, bolig, garasje etc.

 

Eksempel på søk av saker for Torggata 2:  "57/2 Torggata 2 "

JbCsIiIiIj 4LYVhEREREfFbCsMiIiIi 4rf H 77vNH 5dOI 40AAAAAElFTkSuQmCC

Resultatet viser 4 registreringer/saksmapper på dette Gnr/bnr med adresse Torggata 2.

 

Velg hvilken sak du er interessert i, eks. Torggata 2 Nytt bygg - 1956/0.

For å få tilgang til dokumentene på saken må du be om tilgang:

pFT 1IHJUoiIiIiIiImukdJRERERETERImSiIiIiIiIiRIlEREREREREyVKIiIiIiIiJkqURERERERETJQoiYiIiIiImChREhERERERMVGiJCIiIiIiYqJESURERERExESJkoiIiIiIiIkSJRERERERERMlSiIiIiIiIiZKlEREREREREyUKImIiIiIiJgoURIRERERETFRoiQiIiIiImKiRElERERERMREiZKIiIiIiIiJEiURERERERETJUoiIiIiIiImSpRERERERERMlCiJiIiIiIiYKFESEREREREx f Bc 3XTnaOBJwAAAABJRU 5ErkJggg==

 

Postmottak besvarer din henvendelse innen 1-3 dager. Når dokumentene er offentlighetsvurdert og publisert vil de være tilgjengelig neste gang du søker på samme sak.                                                                                                                            

 

Finner ikke dokumenter?

Dersom du ikke lykkes i å finne saksmapper eller dokumenter på en gitt eiendom bør du ta kontakt med oss på postmottak@malvik.kommune.no.

Årsaken til at du ikke finner det du leter etter kan være:

  • Eiendommen hadde et annet gnr/bnr. da den ble arkivert.

  • Tiltaket kan være journalført på en «samlesak» med flere andre eiendommer. F.eks rekkehus der det var vanlig å arkivere på det laveste gnr/bnr.

  • Feilarkivering, saken ligger på feil gnr/bnr.

  • Dokumentene gikk tapt i brannen i 1954

  • Dokumentene finnes ikke i arkivet

  • Byggesaken er fra 2008 eller nyere og er journalført i sakarkivsystemet ephorte. Ta kontakt med postmottak@malvik.kommune for innsyn i saken.

  • Merk også at en god del saker i oppmålingsarkivet er merket med "målebrev", det kan være saker som inneholder kun målebrev, men kan også være saker med flere saksdokumenter i forbindelse med fradeling/oppmålingsforretning

Ta kontakt med oss så får vi sjekket det opp. Er det feilarkivert får vi samtidig korrigert i basen.