English A A A A A

Brukerveiledning - Søk på saker i historisk byggesaksarkiv

Denne brukerveiledningen viser deg hvordan du søker i Documaster Byggesak - innsynsløsningen for Malvik kommunes digitaliserte, historiske byggesaksmapper. Byggesakene er i all hovedsak fra 1955 fram til mai 2008. Det aller meste av Malvik kommunes byggesaksarkiv brant ned i 1954.

Sortering av byggesaksarkivet:

Byggesakene er sortert etter gårds- og bruksnummer. Deretter er de igjen sortert på tiltak. Dvs. at det kan være én sak på bygging av enebolig, en ny sak på tilbygg, garasje, sanitær etc. Innenfor hvert tiltak er dokumentene lagt på kategorier som «Søknad», «Ferdigattest», «Godkjent tegning» osv.

 

Hvordan søke i Documaster byggesak:

Lenke for innsynsløsningen Documaster byggesak:

http://documaster.malvik.kommune.no/noark/search

 

 

I søkefeltet øverst til høyre kan du søke på gårdsnr(gnr), bruksnr (bnr), festenummer(fnr), adresse og tiltakstype. Med tiltakstype menes f.eks nytt bygg, bolig, garasje etc.

Du kan velge å søke på saksmappe-nivå eller dokumentnivå. Dersom du bruker tegnet «før og etter søkeord vil du få et mer nøyaktig søkeresultat. Eks. «57/2»

Søkeresultatet kan filtreres på sakstype og byggtype:

 

Velg  på den saken du ønsker innsyn i. Eks. «57/2 Torggata 2 Nytt bygg»

 

Resultatet viser de type dokumenter som finnes på saken.

 

Velg  på de dokumenttyper du ønsker innsyn i.  

Postmottak besvarer din henvendelse innen 1-3 dager.                                                                                                                              

 

Finner ikke dokumenter?

Dersom du ikke lykkes i å finne saksmapper eller dokumenter på en gitt eiendom bør du ta kontakt med oss på postmottak@malvik.kommune.no.

Årsaken til at du ikke finner det du leter etter kan være:

  • Eiendommen hadde et annet gnr/bnr. da den ble arkivert.

  • Tiltaket kan være journalført på en «samlesak» med flere andre eiendommer. F.eks rekkehus der det var vanlig å arkivere på det laveste gnr/bnr.

  • Feilarkivering, saken ligger på feil gnr/bnr.

  • Dokumentene gikk tapt i brannen i 1954

  • Dokumentene finnes ikke i arkivet

  • Byggesaken er fra 2008 eller nyere og er journalført i sakarkivsystemet ephorte. Ta kontakt med postmottak@malvik.kommune for innsyn i saken.

Ta kontakt med oss så får vi sjekket det opp. Er det feilarkivert får vi samtidig korrigert i basen.