Brukerutvalget 2019–2023

Brukerutvalget i Malvik kommune består av representanter fra ulike brukerorganisasjoner. Medlemmene foreslås av brukerorganisasjonene i kommunen, oppnevnes av kommunestyret og følger valgperioden.

Her finner du forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

 Tone Wiig (leder)

Norges Handikapforbund Trøndelag

Gøran JohnsenNorsk Revmatikerforbud

 

Kristian Mandahl (nestleder)ADHD Norge

 

Anne Louise Fagrell

ADHD Norge

Nina Frisnes Øyan

Norges Blindeforund Trøndelag


Signe Sæther Bekkvik

 


Døveforbundet og FFO Trøndelag

 

Stig Herjuaune

 

Diabetesforbundet i Trøndelag

 

Arild Øyan

 

Norges Blindeforbund Trøndelag

 

Inge Wengstad

LHL Malvik

Liz Una Ford

LHL Malvik

 

Sekretær for brukerutvalget er Elise Mathisen, elise.mathisen@malvik.kommune.no.