English A A A A A

Brukerutvalget 2019–2023

Brukerutvalget i Malvik kommune består av representanter fra ulike brukerorganisasjoner. Medlemmene foreslås av brukerorganisasjonene i kommunen, oppnevnes av kommunestyret og følger valgperioden.

Her finner du forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Medlemmer

Personlige varamedlemmer

Maren Hamre Krogstad (leder)

Mental Helse Ungdom

Sigmund Aksetøy

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

Tone Wiig

Norges Handikapforbund Trøndelag

Gøran Johnsen

Norsk Revmatikerforbund

Kristian Mandahl

ADHD Norge

Anne Louise Fagrell

ADHD Norge

Stig Herjuaune

Diabetesforbundet i Trøndelag

Arild Øyan

Norges Blindeforbund Trøndelag

Inge Wengstad

LHL Malvik

Liz Una Ford

LHL Malvik

 

Sekretær for brukerutvalget er Elise Mathisen, elise.mathisen@malvik.kommune.no.