Brukerutvalg for kollektivreisende 2020–2021

Brukerutvalg for kollektivreisende er et rådgivende organ som består av ni medlemmer som representerer ulike ståsted og interesser.

Medlemmer

Medlemmer

Personlige varamedlemmer

Trond Hoseth (leder)

Ole Herman Sveian

Simen Fraser

 

Aurora Marie Drage og Jeannet Smith

 

Tor Olav Langjord

 

Kerstin Leistad

 

Ingrid Hvidsand

 

Eivind Motland

 

Harald Simavik

 

Arild Øyan

 

 

Sekretær for brukerutvalg for kollektivreisende er Marte Bjørnelv, marte.bjornelv@malvik.kommune.no.

Ønsker du å få tilsendt sakslister eller referat, ta kontakt med sekretær.

Her finner du reglement for brukerutvalg for kollektivreisende i Malvik kommune.