NAV_logo

Brukerundersøkelse i NAV-kontorene

I tidsrommet 13. til 24. oktober inviteres alle besøkende på NAV-kontorene i Sør-Trøndelag til å delta i NAVs brukerundersøkelse 

Hva syns du om ditt lokale NAV-kontor? Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre brukere for å forbedre våre tjenester og vår service, sier NAV-leder Ann-Kristin Larsen.

Undersøkelsen omfatter alle NAV-kontorene i fylket og alle som besøker kontorene oppfordres til å besvare undersøkelsen.

Vi benytter det internettbaserte spørreskjemasystemet til SurveyXact. Undersøkelsen er anonym og tar mellom 2 - 5 minutter å besvare. Spørsmålene handler om alt fra årsaken til at man oppsøker NAV-kontoret, hva man fikk bistand på, til hvordan man vurderer servicen hos NAV, forteller Larsen.

Det er femte gang NAV-kontorene i Sør-Trøndelag gjennomfører en slik undersøkelse og NAV håper mange besøkende også i år tar seg tid til å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen kan besvares på sju ulike språk inkludert bokmål og nynorsk. Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt både i jobbingen internt i kontorene og i samarbeid med etatens brukerutvalg.