English A A A A A
NAV_logo

Brukerundersøkelse i NAV-kontorene i Sør-Trøndelag

Fra 14. oktober, og i to uker framover, inviteres alle besøkende på NAV-kontorene i Sør-Trøndelag til å delta i brukerundersøkelse om NAV.  – Vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan de opplever møtet med NAV. Vårt mål er hele tiden å forbedre våre tjenester og vår service, sier NAV-leder Ann-Kristin Larsen.

Undersøkelsen omfatter alle besøkende på NAV-kontorene i perioden og alle som besøker kontorene oppfordres til å besvare undersøkelsen.

Vi benytter det elektroniske verktøyet Questback. Undersøkelsen er anonym og tar omkring fem minutter å besvare. Spørsmålene handler om alt fra årsaken til at man oppsøker NAV-kontoret, hva man fikk bistand på, til hvordan man vurderer servicen hos NAV, forteller Ann-Kristin Larsen.

Gir gode innspill i arbeidet med å bli bedre
Det er fjerde gangen at alle NAV-kontorene i Sør-Trøndelag gjennomfører en slik undersøkelse og NAV håper mange tar seg tid til å svare på undersøkelsen.

– Nytt i år er at undersøkelsen kan besvares på ni ulike språk inkludert bokmål og nynorsk. Dette vil gi enda flere anledning til å svare. Undersøkelsen gir oss viktig informasjon om hvordan brukerne opplever møtet med NAV. Tilbakemeldingene fra brukerne tar vi på alvor, de hjelper oss i å utvikle kontorene videre, sier Ann-Kristin Larsen.

Resultatene fra undersøkelsen brukes både i jobbingen internt i kontorene og i samarbeid med etatens brukerutvalg og lokale brukerråd. Medlemmene i utvalgene jobber kontinuerlig med å sørge for at innspill og meninger fra brukerne følges opp av NAV og fører til bedre tjenester.