English A A A A A
NAV_logo

Hva syns du om NAV Malvik?

Brukerundersøkelse i NAV 2015

I tidsrommet 2. til 13. november inviteres alle besøkende på NAV-kontorene i Sør-Trøndelag til å delta i NAVs årlige brukerundersøkelse.  –Vi ønsker tilbakemeldinger fra våre brukere for å forbedre våre tjenester og vår service, sier NAV-leder Ann-Kristin Larsen.

Undersøkelsen omfatter alle NAV-kontorene i fylket og alle som besøker kontorene oppfordres til å besvare undersøkelsen disse ukene.

Vi benytter det internettbaserte spørreskjemasystemet til SurveyXact. Undersøkelsen er anonym og tar mellom 2 - 5minutter å besvare. Spørsmålene handler om alt fra årsaken til at man oppsøker NAV-kontoret, hva man fikk bistand på, til hvordan man vurderer servicen hos NAV, forteller Ann-Kristin Larsen.

Det er sjette gang NAV-kontorene i Sør-Trøndelag gjennomfører en slik undersøkelse og NAV håper mange besøkende også i år tar seg tid til å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen kan besvares på sju ulike språk inkludert bokmål og nynorsk. Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt både i jobbing internt i kontoret og i samarbeid med etatens brukerutvalg lokalt og i fylket.