English A A A A A

Snow plow

Malvik kommune brøyter alle kommunale veier og gater.

Kommunale veier skal være farbare for kjøretøy som er normalt  utstyrt for vinterkjøring. Det må aksepteres at denne målsetningen ikke kan overholdes under vanskelige værforhold.

Aktuelt

Bilde av traktor med sjær som brøyter snø

Veivedlikehold, strøsandkasser og gatelys

Malvik kommune brøyter alle kommunale veger og gater.