English A A A A A

Aktuelt

Bilde av traktor med sjær som brøyter snø

Vintervedlikehold

Malvik kommune brøyter alle kommunale veger og gater.

Vintervedlikehold

Brøyting og strøing

Ved store snøfall settes et stort apparat i sving for å holde vegnettet åpent for trygg og uhindret ferdsel. Noen ganger medfører arbeidet dessverre at snø brøytes eller freses inn på privat grunn.