English A A A A A

Aktuelt

Vintervedlikehold

Brøyting og strøing

Ved store snøfall settes et stort apparat i sving for å holde vegnettet åpent for trygg og uhindret ferdsel. Noen ganger medfører arbeidet dessverre at snø brøytes eller freses inn på privat grunn.