Vignett for BRO satsingen

BRO-satsingen

BRO-satsingen startet som et kommunalt prosjekt i 2010. Alle grunnskoler, Malvik videregående skole og barnehagene deltok. Etter prosjektperioden gikk satsingen over i nettverksarbeid fra 2012.

BRO-satsingen startet som et kommunalt prosjekt i 2010. Alle grunnskoler, Malvik videregående skole og barnehagene deltok. Etter prosjektperioden gikk satsingen over i nettverksarbeid fra 2012. Satsingen BRO handler om gode faglige og praktiske overganger, erfaringsdeling og samskaping. Satsingen  organiseres som lærende nettverk, i ulike soner i kommunen. Det viktigste er ikke nettverkstrukturene i seg selv, men måten man jobber på i nettverkene. Nettverkene skal være arenaer for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon.

Tidligere BRO – samlinger:

BRO 6: november 2018: «Selvstendighet hviler på retten til å være avhengig», ved Stig Torsteinson, supervisor i behandlingsprogrammet Circle of Security. Invitasjon til fagdag BRO 6

BRO 5: november 2016: «Gull i gode relasjoner», ved Arne Tveit, lærer og rådgiver; Anne mari Undheim, fra prosjektet "Gode lærer-elevrelasjoner" i Trondheim kommune; Astri Caroline Myrland, kontaktlærer med mastergrad i spesialpedagogikk; Lasse Arntsen, utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og tidligere kommunalsjef for skole, barnehage og tekniske tjenester i Malvik kommune.  Invitasjon til fagdag BRO 5

BRO 4, november 2015, har mobbing og arbeid for gode læringsmiljø som hovedtema. Erlend Moen, rådgiver med ansvar for satsingen på læringsmiljø i Trondheim kommune og medlem av Djupedalsutvalget, skal holde dagens hovedforedrag. Se invitasjon til BRO 4. Invitasjon til fagdag BRO 4

BRO 3: november 2014: «Slik skaper vi helsefremmende skoler og oppvekstmiljø» ved Arne Holthe assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt. Invitasjon til fagdag BRO 3

BRO 2: november 2013: «Leselyst og leseglede, og 101 måter å lese leseleksa på» ved Kåre Kverndokken, dosent i norskdidaktikk universitetet i Vestfold. Presentasjon fra  fagdag BRO 2 

BRO 1: november 2011: Opplæringsloven og juss i skoleverket v/Fylkesmannen i ST