English A A A A A
Brannstasjon på Ranheim

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik og Klæbu med primæroppgave å sikre lokalsamfunnet, kommunene, mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er også forpliktet til å utnytte de ressurser som kommunene investerer i beredskap og forebyggende tiltak på en tilfredsstillende måte. I tillegg til å være en bedskapsorganisasjon utfører Trøndelag brann- og redningstjeneste viktige oppgaver i forbindelse med tilsyn og kontroll. Etaten driver også med opplærings- og informasjonsvirksomhet.
 

For å gå til Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS sin egen hjemmeside klikk her.