Boveiledningstjenesten

Boveiledningstjenesten yter hjemmebaserte tjenester samt avlastning.  Boveiledningstjenesten er lokalisert i Stasjonsveien 16 på Vikhammer, der boligene er organisert i bofellesskap. Tjenesten omfatter et heldøgnsbemannet botilbud til utviklingshemmede. Ut over dette tilbyr virksomheten også tjenesten "hverdagsmestring" til personer med utviklingshemming. Avlastningsenheten på samme adresse tilbyr avlastningsopphold til barn/unge voksne med omfattende omsorgsbehov. Tjenester tildeles etter individuell vurdering av den enkeltes funksjonsnivå.

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder:
Bjørn Volden Evensen
E-post: Bjorn-Volden.Evensen@malvik.kommune.no
Tlf. 94 11 08 95 / 73 97 20 00

Besøksadresse: Stasjonsveien 16,  7560 Vikhammer
Telefonnummer til vaktrom: 911 74 037.