English A A A A A

Boveiledningstjenesten

Boveiledningstjenesten yter hjemmebaserte tjenester samt avlastning.  Boveiledningstjenesten er lokalisert i Stasjonsveien 16 på Vikhammer, der boligene er organisert i bofellesskap. Tjenesten omfatter et heldøgnsbemannet botilbud til utviklingshemmede. Ut over dette tilbyr virksomheten også tjenesten hverdagsmestring til personer med utviklingshemming. Avlastningsenheten på samme adresse tilbyr avlastningsopphold til barn/unge voksne med omfattende omsorgsbehov. Tjenester tildeles etter individuell vurdering av den enkeltes funksjonsnivå.

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder
Toril Sandvik
E-post: toril.sandvik@malvik.kommune.no
Telefon: 

Besøksadresse: Stasjonsveien 16,  7560 Vikhammer
Telefonnummer til vaktrom: 911 74 037.